Wczytuję dane...

Jak powinien wyglądać przewóz psa w samochodzie?

Jak powinien wyglądać przewóz psa w samochodzie?

Przewóz psa w samochodzie wiąże się z kilkoma aspektami:
- bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i naszego pupila,
- regulacjami prawnymi,
- komfortu podróży,
- i zapewnienia czystości w naszym aucie.

Jest wiele rozwiązań i akcesoriów, które pomogą rozwiązać kwestie bezpieczeństwa podczas przewożenie psa w samochodzie. Maty na siedzenie, czy do bagażnika ochronią nasz samochód przed zabrudzeniami związanymi z przewożeniem psa. Posłanie Dry Bed zapewni "suchą" podróż. Pasy bezpieczeństwa, transportery, czy dedykowane klatki transportowe będą zapobiegać przed przemieszczaniem psa w aucie. Jednak osobnym tematem jest komfort podróży w trakcie przewożenia naszego ukochanego zwierzaka.

Przewóz psa w samochodzie

Ponieważ przewóz psa w samochodzie wiąże się z tym, że ma on bardzo ograniczoną swobodę w poruszaniu się, to powinniśmy zadbać, żeby nie wiązało się to dla niego z dodatkowym stresem. Aby tak się stało, to należy przyzwyczajać naszego pupila do podróży w samochodzie od małego szczeniaka. Jeżeli będziemy przewozić malca na kolanach, to nie bądźmy zaskoczeni, że dorosły pies również będzie chciał podróżować w tej samej pozycji. Dlatego od małego trzeba do przyzwyczajać do podróży samochodem w taki sposób, w jaki będzie transportowany już jako dorosły pies.

Środki na chorobę lokomocyjną i preparaty uspokajające dla psa, to ostateczność. Większość psów daje się przyzwyczaić do przewozu samochodem bez wsparcia farmakologicznego.

Jeżeli lubimy słuchać głośnej muzyki podczas jazdy samochodem, to przy przewożeniu psa powinniśmy się ograniczyć. Psy mają bardzo wrażliwy słuch i głośna muzyka będzie powodować, że podróż będzie dla niego męcząca i stresująca.

Nasz pupil jest też bardzo wrażliwy na wysokie temperatury. Pod żadnym pozorem nie można go zostawiać samego w rozgrzanym samochodzie! Jest to niedopuszczalne i karalne.

Jak przewieźć psa w samochodzie zgodnie z prawem?

Wracając do regulacji prawnych. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem spoczywa na kierowcy. Jeśli jednak chodzi o przewóz psa, czy kota w samochodzie, to nie jest to uregulowane explicite.

Jest natomiast wiele przepisów, którymi należy się kierować:

Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z późniejszymi zmianami:
„W sprawach nie uregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.”

"Art. 61. ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
3) nie utrudniał kierowania pojazdem;
4) nie ograniczał widoczności drogi […]."

"Art. 61. ust. 3 i 4 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia […].
4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy."

Postój podczas przewozu psa lub kota, a przepisy prawa

W czasie postoju samochodu nie wolno pozostawić naszego pupila bez opieki, zamkniętego w aucie. Jest to nieodpowiedzialne zachowanie, ponieważ może grozić mu przegrzanie, odwodnienie i w ostateczności nawet śmierć. Zamknięty samochód jest jak szklarnia. Temperatura w jego wnętrzu po kilkudziesięciu minutach postoju w nasłonecznionym miejscu może podnieść się o ponad 20 stopni więcej niż na zewnątrz.

Pozostawienie zwierzęcia na parkingu bez uchylonego okna i dostępu do świeżego powietrza może nas narazić na karą finansową w wysokości 500 zł.

Jeżeli zostaniemy posądzeni o celowe znęcanie się nad zwierzęciem, to grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności zgodnie z Art. 35 ust. 1a. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638):

"Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem."

A za znęcanie się nad zwierzęciem może zostać uznane zgodnie z Art. 6 ust. 2 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638):
"2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;"

Podsumowując, podczas przewozu psa , kota, czy innego zwierzęcia samochodem należy kierować zarówno przepisami prawa, jak i zdrowym rozsądkiem. W końcu przewozimy naszego ukochanego czworonoga i powinno zależeć nam na jego zdrowiu i bezpieczeństwie.